Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua top cải lão 6 sv Tương Phùng

  • Trang chủ
  • > Đua top cải lão 6 sv Tương Phùng

Đua Top đẳng cấp TS5 Cải lão 6

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

25 mảnh vô danh đại (60 ngày)

một bộ mảnh bk25 từ 1-10 mỗi loại 10 cái

15 đồ phổ diệu dương ( đồ phổ Vũ Khí)

20 đồ phổ diệu dương Áo ( đồ phổ Y)

30 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

30 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

20 nguyên liệu ép ff9 + BK 24

Set NK rương NK max

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 15 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 2

20 mảnh vô danh đại (60 ngày)

một bộ mảnh bk25 từ 1-10 mỗi loại 8 cái

10 đồ phổ diệu dương  ( đồ phổ Vũ Khí)

15 đồ phổ diệu dương Áo ( đồ phổ Y)

25 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

20 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

15 nguyên liệu ép ff9+ BK 24

Set NK rương NK max

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 15 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 3

15 mảnh vô danh đại (60 ngày)

5 đồ phổ diệu dương ( đồ phổ vũ khí)

10 đồ phổ diệu dương Áo ( đồ phổ Y)

20 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

một bộ mảnh bk25 từ 1-10 mỗi loại 6 cái

15 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

15 nguyên liệu ép ff9+ BK 24

Set NK rương NK max

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 10 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 4

10 mảnh vô danh đại (60 ngày)

một bộ mảnh bk25 từ 1-10 mỗi loại 4 cái

2 đồ phổ diệu dương ( đồ phổ vũ khí)

5 đồ phổ diệu dương Áo ( đồ phổ Y)

9 rương nk max trừ áo

15 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

10 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

10 nguyên liệu ép ff9

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 5

5 mảnh vô danh đại (60 ngày)

5 đồ phổ diệu dương Áo ( đồ phổ Y)

9 rương nk max trừ vũ khí

10 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

một bộ mảnh bk25 từ 1-10 mỗi loại 2 cái

10 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

10 nguyên liệu ép ff9

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 6-8

8 rương nk max trừ áo vũ khí

20 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

7 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

10 nguyên liệu ép ff9

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 9-10

8 rương nk max trừ áo vũ khí

15 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

5 Nguyên liệu ép ấn, Xuyên Y cao cấp

10  nguyên liệu ép ff9

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 4 kil 10 ngày

Top 11-13

8 rương nk max trừ áo vũ khí

15 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 3 kil 15 ngày

Top 14-17

7 rương nk max trừ áo vũ khí

12 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 3 kil 15 ngày

Top 18-20

6 rương nk max trừ áo vũ khí

10 đồ phổ diệu dương trừ áo vũ khí tùy chọn

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 3 kil 15 ngày

Đối với những ac đủ Điều kiện lv 191 50%
trở lên nếu không thuộc top 1-20
sẽ nhận được 1 phần thưởng mặc định như sau: 

Ngựa HHThần mã 15 Ngày

mạt nạ 3 kil 15 ngày

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt PC - Võ Lâm Truyền Kỳ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster