Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

CÔNG BỐ PHẦN THƯỞNG GIẢI THNDB10 DÀNH CHO SV TƯƠNG PHÙNG

  • Trang chủ
  • > CÔNG BỐ PHẦN THƯỞNG GIẢI THNDB10 DÀNH CHO SV TƯƠNG PHÙNG

THDNB 10 Volamvietpc.net

 

Thành

Điểm nhận được

Tương Dương

5

Lâm An

4

Biện Kinh

4

Thành Đô

4

Phượng Tường

3

Dương Châu

3

Đại Lý

3

 

Xếp hạng

Phần thưởng Công Thành Chiến Bang Hội

1

5000 Xu

20 DP Diẹu dương Vũ khí
50 đồ phổ diệu dương áo
150 đồ phổ diệu dương tùy chọn trừ áo vũ khí

5 Ngựa Siêu Quang Thần mã 30 ngày

500 Nguyên liệu ép ấn chiến công

500 Nguyên liệu ép ấn chiến trợ

400 nguyên liệu ép phi phong 9

4 bộ rương nk max

6 mặt nạ 4 Kill 15 Ngày

2

4000 Xu

15 DP Diẹu dương Vũ khí
40 đồ phổ diệu dương áo
110 đồ phổ diệu dương tùy chọn trừ áo vũ khí

4 Ngựa Siêu Quang Thần mã 30 ngày

400 Nguyên liệu ép ấn chiến công

400 Nguyên liệu ép ấn chiến trợ

300 nguyên liệu ép phi phong 9

3 set rương nk max

5 mặt nạ 4 Kill 15 Ngày

3

3000 Xu

10 DP Diẹu dương Vũ khí
30 đồ phổ diệu dương áo
80 đồ phổ diệu dương tùy chọn trừ áo vũ khí

3 Ngựa Siêu Quang Thần mã 30 ngày

300 Nguyên liệu ép ấn chiến công

300 Nguyên liệu ép ấn chiến trợ

200 nguyên liệu ép phi phong 9

2 set rương nk max

3 mặt nạ 4 Kill 15 Ngày

4 3000 Xu
5 DP Diẹu dương Vũ khí
20 đồ phổ diệu dương áo
50 đồ phổ diệu dương tùy chọn trừ áo vũ khí
2 Ngựa Siêu Quang Thần mã 30 ngày
200 Nguyên liệu ép ấn chiến công
200 Nguyên liệu ép ấn chiến trợ
100 nguyên liệu ép phi phong 9
1 set rương nk max
2 mặt nạ 4 Kill 15 Ngày

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt PC - Võ Lâm Truyền Kỳ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster